İçinde DOKU geçen kelimeler

İçinde DOKU geçen kelimeler 478 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

doku aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. doku anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DOKU geçen kelimeler

25 harfli

dokunca karşılığı kesinti, kristal başkalaşım dokusu, taşkın granülasyon dokusu

24 harfli

doku sertleştirme çeliği, düzensiz sıkı bağ dokusu, işin ucu birine dokunmak, umulur dokunca karşılığı, ücrette dokunulmaz bölüm

23 harfli

doku kalınlığı denetimi, dokuz körün bir değneği, düzenli sıkı bağ dokusu, elastik kıkırdak dokusu, hiyalin kıkırdak dokusu, kamıkçıl yaşamcıl dokut, muntazam sık bağ dokusu

22 harfli

Demetarası katman doku, doku sertliği denemesi, dokuncalı para bolluğu, dokuncalılar bildirimi, dokurcünü düzgün olmak, dokuz bantlı armodilla, hafta sekiz, gün dokuz, izzetinefsine dokunmak, kan hücresi yapan doku, suya sabuna dokunmamak, yara izi telcil dokusu

21 harfli

cücüksel doku aşılamı, doku reddi reaksiyonu, dokubilimi, histoloji, dokunakdaşcıl emlemci, dokunma duyarlı ekran, dokuz köyden kovulmuş, dokuzuncu tür dağılım, Filipin dokumacı kuşu, iş dokuncası kâr payı, kahverengi yağ dokusu, kan gözesi yapan doku, kıkırdaklı tel (doku), kusurlu doku gelişimi, mantardoku, felloderm, telli kıkırdak dokusu, uygun dokunca ödemesi, yasama dokunulmazlığı

20 harfli

boğaz dokuz boğumdur, çöpelcana dokunan öz, değişik dokut bilimi, Demetici katman doku, doku kalınlığı ölçme, doku sertleştirilmiş, dokuncayı karşıllama, dokunma zarlı klavye, dokuya eşdeğer madde, Filipin-dokumacıkuşu, haysiyetine dokunmak, kabul edilir dokunca, konut dokunulmazlığı, mukozal lenfoit doku, özel deniz dokuncası, retiküler bağ dokusu, su biriktirme dokusu, telli-kıkırdakdokusu

19 harfli

birincil sürgendoku, bülez dokut olumcul, deniz dokuz gözlüsü, doku dinelgisizliği, doku etkinlikölçeri, doku tromboplastini, dokumacı kuşugiller, dokumacı-kuşugiller, dokunakdaşcıl emlem, dokuncayı göze alma, dokunulmazlık verme, dokuz nokta çemberi, gevşek doku yangısı, gözereli tel (doku), iskelet kası dokusu, kişi dokunulmazlığı, ölçünlü dokuz nokta, yaygın lenfoid doku

18 harfli

bitki doku kültürü, dere dokuz gözlüsü, dokumacıkuşugiller, dokunca bildirgesi, dokuncada boşaltma, dokuncasız sayışım, dokut ürem azalımı, dokuz-kemerli tatu, gayretine dokunmak, granülasyon dokusu, halıdokuyan çiçeği, ikincil kemik doku, ikincil sürgendoku, ufakargaçlı dokuma, yumşak dokum bilim, zülfüyâre dokunmak

17 harfli

bülez dokut olumu, çöpelcana dokunan, deniz dokuncaları, doku dirimsizliği, doku sertleştirme, dokunca olasılığı, dokunca sorumlusu, dokunca ve eksime, dokunma cisimciği, dokunma yanılgısı, dokut olum bilimi, dokut yumuş bilim, dokuzaltmışbeşlik, dokuzuncu ağırlık, gururuna dokunmak, hemopoiyetik doku, Kap dokumacı kuşu, karbonlanmış doku, kişi dokum yazımı, kulağına dokunmak, merakına dokunmak, ...

16 harfli

asabına dokunmak, beyaz yağ dokusu, dokuda depolanma, dokuma bitkileri, dokunca aktarımı, dokunsal açıklık, dokuz izli kuşak, duktus koledokus, esmer yağ dokusu, faydası dokunmak, geriye dokunaklı, gönlüne dokunmak, hemopoietik doku, hizmeti dokunmak, iyiliği dokunmak, kibrine dokunmak, kişi doku yazımı, kompakt bağ doku, Lökopoietik doku, müköz bağ dokusu, onuruna dokunmak, ...

15 harfli

bağ doku tayini, dam dokuz dimek, değişik dokullu, değişik dokutlu, doku incelemesi, doku uyumluluğu, dokucul sulangı, dokunak vurgusu, dokuncalandırma, dokuncalı vergi, dokuncalı yayım, dokuncası sizin, dokundurabilmek, dokunma alıcısı, dokunma duyarlı, dokunma noktası, dokunum çemberi, dokunum düzlemi, dokunum noktası, dokut mıncıması, dokut yumşamcıl, ...

14 harfli

akış izli doku, amaçlı dokunca, arına dokunmak, doku bozukluğu, doku bozulması, doku kalınlığı, doku makrofajı, doku örnekleme, dokum pekleşim, dokuma tezgâhı, dokunaklı sıra, dokunaksızlama, dokunca bölümü, dokunca görmek, dokundurabilme, dokunma duyusu, dokunma imleri, dokunum eridli, dokunum toparı, dokut bilimcil, dokutçul kamık, ...

13 harfli

bağ doku beni, bağlantı doku, birincil doku, Bölüngen Doku, büyütken doku, değişmez doku, destek dokusu, dişe dokunmak, doğurgan doku, doku bileşimi, doku bilimsel, doku içyapısı, doku sertliği, doku yönelimi, dokunma alanı, dokunmalı dil, dokunulmazlık, dokut bilimci, dokut keskisi, dokut olumcul, dokut yazımcı, ...

12 harfli

besi dokusuz, büyütkendoku, değişik doku, doku asalağı, doku bilimci, doku faktörü, doku kimyası, doku kültürü, Dokugerilimi, dokunabilmek, dokunaklamak, dokunaklılık, dokuncalanma, dokundurmaca, dokundurtmak, dokunsal tip, dokunuvermek, dokut bilimi, dokut ezgisi, dokut kesimi, dokut yazımı, ...

11 harfli

adipoz doku, adipöz doku, aracıl doku, besi dokulu, besi dokusu, değiş dokuş, destek doku, dış dokunak, Dışbesidoku, doku bilimi, doku eşlemi, doku örneği, doku sıvısı, Dokumacılar, dokumacılık, dokunabilme, dokundurmak, dokundurtma, dokunmabana, dokunuverme, dokut bilim, ...

10 harfli

bağ dokusu, besidokusu, camsı doku, doku arası, doku gömme, doku nakli, doku pensi, dokumahane, dokumlantı, dokumlaşım, dokuncasız, dokundurma, dokunmasız, dokunmatik, dokunulmak, dokunulmaz, dokurcunlu, dokut nomu, Dokuzçavuş, dokuzdanlu, dokuzgöbek, ...

9 harfli

Anbardoku, bağdokusu, besi doku, bezdokusu, dokubilim, dokunaklı, dokuncalı, dokunmalı, dokunulma, Dokuzağaç, dokuzarlı, Dokuzelma, Dokuzoğul, Dokuztepe, dokuzuncu, ezik doku, ince doku, kaim doku, kasdokusu, koledokus, Öncüldoku, ...

8 harfli

bağ doku, besidoku, dokulcan, dokumacı, dokumalı, dokumcuk, dokumcul, dokunmak, dokunsal, dokurcuk, dokurcum, dokurcun, dokurmak, dokuşmak, dokutçul, dokutmak, dokuyucu, dokuzcun, Dokuzçam, Dokuzdal, Dokuzdam, ...

7 harfli

bezdoku, dildoku, dokumak, dokunaç, dokunak, dokunca, dokunma, dokuntu, dokunum, dokunuş, dokusan, dokusuz, dokutma, dokuyuş, dokuzan, dokuzar, dokuzlu, özdokum, pekdoku, teldoku

6 harfli

dokucu, dokulu, dokuma, dokuza

5 harfli

dokuç, dokum, Dokur, dokus, dokuş, dokuz

4 harfli

doku

Kelime Ara