DOKU ile başlayan kelimeler

DOKU ile başlayan veya başında DOKU olan kelimeler 232 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

doku aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. doku anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DOKU ile başlayan kelimeler

25 harfli

dokunca karşılığı kesinti

24 harfli

doku sertleştirme çeliği

23 harfli

doku kalınlığı denetimi, dokuz körün bir değneği

22 harfli

doku sertliği denemesi, dokuncalı para bolluğu, dokuncalılar bildirimi, dokurcünü düzgün olmak, dokuz bantlı armodilla

21 harfli

doku reddi reaksiyonu, dokubilimi, histoloji, dokunakdaşcıl emlemci, dokunma duyarlı ekran, dokuz köyden kovulmuş, dokuzuncu tür dağılım

20 harfli

doku kalınlığı ölçme, doku sertleştirilmiş, dokuncayı karşıllama, dokunma zarlı klavye, dokuya eşdeğer madde

19 harfli

doku dinelgisizliği, doku etkinlikölçeri, doku tromboplastini, dokumacı kuşugiller, dokumacı-kuşugiller, dokunakdaşcıl emlem, dokuncayı göze alma, dokunulmazlık verme, dokuz nokta çemberi

18 harfli

dokumacıkuşugiller, dokunca bildirgesi, dokuncada boşaltma, dokuncasız sayışım, dokut ürem azalımı, dokuz-kemerli tatu

17 harfli

doku dirimsizliği, doku sertleştirme, dokunca olasılığı, dokunca sorumlusu, dokunca ve eksime, dokunma cisimciği, dokunma yanılgısı, dokut olum bilimi, dokut yumuş bilim, dokuzaltmışbeşlik, dokuzuncu ağırlık

16 harfli

dokuda depolanma, dokuma bitkileri, dokunca aktarımı, dokunsal açıklık, dokuz izli kuşak

15 harfli

doku incelemesi, doku uyumluluğu, dokucul sulangı, dokunak vurgusu, dokuncalandırma, dokuncalı vergi, dokuncalı yayım, dokuncası sizin, dokundurabilmek, dokunma alıcısı, dokunma duyarlı, dokunma noktası, dokunum çemberi, dokunum düzlemi, dokunum noktası, dokut mıncıması, dokut yumşamcıl, dokut yumuşcası

14 harfli

doku bozukluğu, doku bozulması, doku kalınlığı, doku makrofajı, doku örnekleme, dokum pekleşim, dokuma tezgâhı, dokunaklı sıra, dokunaksızlama, dokunca bölümü, dokunca görmek, dokundurabilme, dokunma duyusu, dokunma imleri, dokunum eridli, dokunum toparı, dokut bilimcil, dokutçul kamık, dokuz doğurmak, dokuzat sodyum

13 harfli

doku bileşimi, doku bilimsel, doku içyapısı, doku sertliği, doku yönelimi, dokunma alanı, dokunmalı dil, dokunulmazlık, dokut bilimci, dokut keskisi, dokut olumcul, dokut yazımcı, dokut yumşamı, Dokuzdeğirmen

12 harfli

doku asalağı, doku bilimci, doku faktörü, doku kimyası, doku kültürü, Dokugerilimi, dokunabilmek, dokunaklamak, dokunaklılık, dokuncalanma, dokundurmaca, dokundurtmak, dokunsal tip, dokunuvermek, dokut bilimi, dokut ezgisi, dokut kesimi, dokut yazımı, dokuyabilmek, dokuz babalı, dokuzunculuk

11 harfli

doku bilimi, doku eşlemi, doku örneği, doku sıvısı, Dokumacılar, dokumacılık, dokunabilme, dokundurmak, dokundurtma, dokunmabana, dokunuverme, dokut bilim, dokut erimi, dokut kamık, dokut kesen, dokut keser, dokut olumu, dokuyabilme, dokuyuculuk, dokuz canlı, dokuzarlama, ...

10 harfli

doku arası, doku gömme, doku nakli, doku pensi, dokumahane, dokumlantı, dokumlaşım, dokuncasız, dokundurma, dokunmasız, dokunmatik, dokunulmak, dokunulmaz, dokurcunlu, dokut nomu, Dokuzçavuş, dokuzdanlu, dokuzgöbek, Dokuzhüyük, Dokuzkonak, Dokuzpınar, ...

9 harfli

dokubilim, dokunaklı, dokuncalı, dokunmalı, dokunulma, Dokuzağaç, dokuzarlı, Dokuzelma, Dokuzoğul, Dokuztepe, dokuzuncu

8 harfli

dokulcan, dokumacı, dokumalı, dokumcuk, dokumcul, dokunmak, dokunsal, dokurcuk, dokurcum, dokurcun, dokurmak, dokuşmak, dokutçul, dokutmak, dokuyucu, dokuzcun, Dokuzçam, Dokuzdal, Dokuzdam, dokuzgen, Dokuzkat, ...

7 harfli

dokumak, dokunaç, dokunak, dokunca, dokunma, dokuntu, dokunum, dokunuş, dokusan, dokusuz, dokutma, dokuyuş, dokuzan, dokuzar, dokuzlu

6 harfli

dokucu, dokulu, dokuma, dokuza

5 harfli

dokuç, dokum, Dokur, dokus, dokuş, dokuz

4 harfli

doku

Kelime Ara