acı ayıt

acı ayıt

Kırlarda ve tarlalarda kendiliğinden biten ve hoş kokulu pembe çiçekleri olan küçük ağaç, hayıt.


acı ayıt için benzer kelimeler


acı ayıt, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'a', 'y', 'ı', 't', şeklindedir.
acı ayıt kelimesinin tersten yazılışı tıya ıca diziliminde gösterilir.