acı çekmek (veya duymak)

acı çekmek (veya duymak)

1) ağrı, sızı duymak: Ameliyattan sonra çok acı çekti. 2) mec. üzülmek, üzüntü içinde kalmak: “Bu faciaya bizzat karışmışım gibi bir acı duyuyordum.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


acı çekmek (veya duymak) için benzer kelimeler


acı çekmek (veya duymak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'u', 'y', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
acı çekmek (veya duymak) kelimesinin tersten yazılışı )kamyud ayev( kemkeç ıca diziliminde gösterilir.