acı duman

acı duman

Ateş yanarken çıkan koyu siyah duman.


acı duman için benzer kelimeler


acı duman, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
acı duman kelimesinin tersten yazılışı namud ıca diziliminde gösterilir.