acı kavak

acı kavak, -ğı

a. bit. b. Titrek kavak.


acı kavak için benzer kelimeler


acı kavak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'v', 'a', 'k', şeklindedir.
acı kavak kelimesinin tersten yazılışı kavak ıca diziliminde gösterilir.