acı kavrama

acı kavrama

Zehirli ot yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı.


acı kavrama için benzer kelimeler


acı kavrama, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'v', 'r', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
acı kavrama kelimesinin tersten yazılışı amarvak ıca diziliminde gösterilir.