acı kavun

acı kavun

a. bit. b. Eşek hıyarı.


acı kavun

Bir otun, acı suyu sarılığa ilâç olarak kullanılan ve kavuna benziyen küçük meyvası, eşek hıyarı.


acı kavun İng. squirting cucumber

Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, çok yıllık, sarı çiçekli, sonbaharda olgunlaşan meyvelerine dokunulduğunda patlayarak etrafa tohumlarını saçan otsu bir bitki. Cırtlangıç, acı dülek, cırtlak, eşek hıyarı.


acı kavun için benzer kelimeler


acı kavun, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'v', 'u', 'n', şeklindedir.
acı kavun kelimesinin tersten yazılışı nuvak ıca diziliminde gösterilir.