acı koruk

acı koruk

Üzüm.


acı koruk için benzer kelimeler


acı koruk, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'r', 'u', 'k', şeklindedir.
acı koruk kelimesinin tersten yazılışı kurok ıca diziliminde gösterilir.