acı sakız

acı sakız

a. hlk. Çam sakızı.


acı sakız için benzer kelimeler


acı sakız, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'z', şeklindedir.
acı sakız kelimesinin tersten yazılışı zıkas ıca diziliminde gösterilir.