acı söz insanı dininden çıkarır

acı söz insanı dininden çıkarır

“insanın gururunu inciten söz, o kimseyi kötü davranışlarda bulunmaya yöneltir” anlamında kullanılan bir söz.


acı söz insanı dininden çıkarır için benzer kelimeler


acı söz insanı dininden çıkarır, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 's', 'ö', 'z', ' ', 'i', 'n', 's', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'n', 'i', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'r', şeklindedir.
acı söz insanı dininden çıkarır kelimesinin tersten yazılışı rırakıç nedninid ınasni zös ıca diziliminde gösterilir.