acı tatlı

acı tatlı

zf. İyi kötü: “İşi bir ucundan tuttuk, acı tatlı konuşup durduk.” -A. Ağaoğlu.


acı tatlı için benzer kelimeler


acı tatlı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 't', 'a', 't', 'l', 'ı', şeklindedir.
acı tatlı kelimesinin tersten yazılışı ıltat ıca diziliminde gösterilir.