acı yeşil

acı yeşil

Koyu yeşil, yaprak yeşili.


acı yeşil için benzer kelimeler


acı yeşil, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'y', 'e', 'ş', 'i', 'l', şeklindedir.
acı yeşil kelimesinin tersten yazılışı lişey ıca diziliminde gösterilir.