acı yonca

acı yonca

a. bit. b. Kızılkantarongillerden, bataklık yerlerde yetişen, kötü kokulu ve çok acı olan yaprakları hekimlikte kullanılan bir bitki (Menyanthes trifoliata).


acı yonca

1. Hayvan yemi olarak kullanılan, küçük ve koyu yeşil yapraklı yabani yonca. 2. İlk biçilen yonca.


acı yonca için benzer kelimeler


acı yonca, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'n', 'c', 'a', şeklindedir.
acı yonca kelimesinin tersten yazılışı acnoy ıca diziliminde gösterilir.