acıhcıcıh yapmak

acıhcıcıh yapmak

Nisbet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak.


acıhcıcıh yapmak için benzer kelimeler


acıhcıcıh yapmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'h', 'c', 'ı', 'c', 'ı', 'h', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acıhcıcıh yapmak kelimesinin tersten yazılışı kampay hıcıchıca diziliminde gösterilir.