adak yapmak

adak yapmak İng. vow, votive offering

Doğaüstü güç, nesne ya da varlıklara dilekte bulunan birey ya da toplulukların, isteklerinin gerçekleşmesi durumunda, yerine getirmeye söz verdikleri adamak eylemi, bk. adak.


adak yapmak için benzer kelimeler


adak yapmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
adak yapmak kelimesinin tersten yazılışı kampay kada diziliminde gösterilir.