İçinde AD geçen kelimeler

İçinde AD geçen kelimeler 6590 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ad aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ad anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AD geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) ifadesini almak, ad valorem gümrük vergisi, adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, adım (veya adımını) atmak, adımsal kendiyle bağlaşım, adın belirtilmesi yetkisi, Adriyatik'ten Çin Seddine, akıl yaşta değil baştadır, anadingil gezinti yatağı, Artık Gıda Maddeleri Fonu, arzuhâl gibi (veya kadar), Asplenium adiantum-nigrum, badak sapıtım-barsak debe, balinadişi, balina çubuğu, besin maddeleri yoğunluğu, besin maddesi gereksinimi, beyazın adı, esmerin tadı, cadı kazanı gibi kaynamak, cins horoz yumurtada öter, denge dış ticaret hadleri, ...

24 harfli

(bir şey) haritada olmak, (birini) arkada bırakmak, Abadan petrolleri sorunu, açlıktan ölmeyecek kadar, adam olana bir söz yeter, adî diferansiyel denklem, adrenerjik sinir telciği, adventisyal plasentasyon, alternatif yem maddeleri, Anadolu Selçuklu Devleti, anteretrograd sistografi, antidiüretik hormon, ADH, arkadaş değil, arka taşı, atın ölümü arpadan olsun, atladı geçti Genç Osman!, başının gözünün sadakası, başvurmada öncelik hakkı, beyincik kemiksel çadırı, bir yakadan baş çıkarmak, cehenneme kadar yolu var, çevrimdışı adres defteri, ...

23 harfli

ada yazılı borç belgiti, adenohipofiz hormonları, adenoid kistik karsinom, âdet yerini bulsun diye, adımlarını sıklaştırmak, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının tadını kaçırmak, alkol dehidrojenaz, ADH, alt kadmiyum nötronları, altın adını bakır etmek, Anadolu muhasebe kalemi, Anadolu Türk beylikleri, anasına avradına sövmek, Angeln Saddlebackdomuzu, artikulasyo radyokarpea, azotsuz öz madde tayini, bağırsak adenokarsinomu, bağlantı noktası adresi, belirtisiz ad tamlaması, Belmont adaptaur sığırı, canımı sokakta bulmadım, ...

22 harfli

(bir işe) adı karışmak, (bir yer) adam almamak, ad valorem sübvansiyon, ada yazılı pay belgiti, adalet ve adaletsizlik, adda aldatıcı markalar, Addis Ababa konferansı, adî deniz kaplumbağası, ağır tortu madenciliği, akuaduktus mezensefali, alacaakik, Kadıköytaşı, anitilasyon radyasyonu, anterograd piyelografi, ardıradan, (ardıradın), av hayvanları (karada), az günün adamı olmamak, bademcik-yudak yalımıı, baktariyel degradasyon, başkası adına davranan, başkası adına davranma, belirtili ad tamlaması, ...

21 harfli

Aaland Adaları sorunu, AB adalet ve içişleri, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, ad urmak, (ad vurmak), ada bana, adayım sana, adam adama gerek olur, Adam-Stokes hastalığı, adamakla mal tükenmez, aday üretici yoğunluk, addan fiil türeten ek, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, adım tepki fonksiyonu, adını ...-ye çıkarmak, adil yargılanma hakkı, aditus nazosfenoideus, adrenerjik agonistler, adreslenmiş sürücüler, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, ...

20 harfli

... nerede ... orada, (birini) adam sanmak, abdominal radyografi, acı badem kurabiyesi, açının radyan ölçüsü, adalete teslim etmek, adalete teslim olmak, adamlık sende kalsın, ademimerkeziyetçilik, adenokistik karsinom, adezyo intertalamika, adını ağzına almamak, adil ve kalıcı çözüm, adlandırma kuralları, adreslenmiş dosyalar, ağız tadı ile satmak, akademik kitaplıklar, aklı sonradan gelmek, al benden de o kadar, alüvyon maden yatağı, Anadolu çoban köpeği, ...

19 harfli

AAS sunucusu adresi, ad referandum kabul, adam içine karışmak, adam olana çok bile, adçekme örneklemesi, addan ad türeten ek, adım adım diplomasi, adımsal model kurma, adi komandit şirket, adî uzatılmış kesir, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, adlandırılmış geçit, adrenerjik reseptör, adrenerjik sinirler, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, alargadan seyretmek, altın şehadetnamesi, Anadolu inci balığı, Anadolu sıvacı kuşu, ...

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), Abdılkadir Geylani, açının grad ölçüsü, ad boşluğu nesnesi, ad hoc komisyonlar, adaletine sığınmak, adam adama savunma, adam taşıma kuyusu, adambulakral bölge, adçekmeyi kazanmak, adda öncelik hakkı, addan türeme eylem, Addax nasomaculata, Âdem (Adam) oğlanı, âdem tonuna girmek, ademi tahsis usulü, adenililtransferaz, adesidual plasenta, adı (bile) olmamak, adı bile okunmamak, adımını attırmamak, ...

17 harfli

(iş) ortada olmak, ad çekmeye girmek, ad valorem tarife, adam aldadan kuşu, adam içine çıkmak, Adana Görüşmeleri, adaylığını koymak, addan türeme fiil, Addison hastalığı, âdembabaya dönmek, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, âdet olduğu üzere, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adım adım izlemek, adımını tek atmak, adımsal algoritma, adın belirtilmesi, adını eller alsıñ, adını getirememek, ...

16 harfli

(bir işin) adamı, ad absurdo yorum, ad çekimi ekleri, ad valorem vergi, ad verme yetkisi, adacık öz emlemi, adahlu, (adaklu), adalet genelgesi, adalet mahkemesi, Adana Konferansı, Adana köşegöbeği, Adana Mutabakatı, adcıI eğretileme, Addisonhastalığı, ADF-GLS sınaması, adım sektirmemek, adımlarını açmak, adın addara kala, adına ne düşerse, adını bağışlamak, adi hisse senedi, ...

15 harfli

Abadir sınaması, ad bulma süreci, ad hoc temsilci, ad soylu kelime, ad soylu sözcük, ad veya ad isim, âdâb-ı muaşeret, adalet dağıtmak, adam beğenmemek, adam değiştirme, adam kıtlığında, adam sendecilik, adam yokluğunda, adamla getirtme, Adana Protokolü, adaptör molekül, adaylık eğitimi, addan türeme ad, ademimerkeziyet, adenilat siklaz, adenomiyofibrom, ...

14 harfli

acabada kalmak, acı badem yağı, açıkta kadılar, ad değişikliği, ad spectatores, adalet buyruğu, adam kullanmak, adamdan saymak, adanmış bellek, adapte olunmak, Adatoprakpınar, aday göstermek, addedilebilmek, adenosklerozis, ADFGLS yordamı, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adıl öncelleme, adıl tamlaması, adımlayabilmek, adımlı sıçrama, ...

13 harfli

Abdülkadirköy, açıklayıcı ad, ad durumu eki, ad hoc komite, ad sıralaması, ad-fiil grubu, ada tekirciği, adabımuaşeret, adalar denizi, adalet kapısı, adalet örgütü, adalet sarayı, adamcıllanmak, Adana burması, adanmış sayfa, adanmış vakıt, adaylık usulü, addan sakınma, addedilebilme, adedimürettep, adem kasidesi, ...

12 harfli

1,3-bütadien, ad değişmezi, ad hoc hakim, ad senterisi, ad tamlaması, ad yavuzluğu, ad yazdırımı, adaletsizlik, Adali koyunu, adam değilim, adam öldüren, adam öldürme, adam sarrafı, adam sen de!, adam sendeci, adamına göre, Adana boblin, Adana kebabı, adapte etmek, adapte olmak, adarı yetmek, ...

11 harfli

abrakadabra, aç kabadayı, açılmadıcak, ad bağlamak, ad bilimsel, ad çıkarmak, ad değişimi, ad kazanmak, ad kirilmek, ad sunucusu, ada barbusu, ada leyleği, ada tavşanı, ada yavrusu, adak adamak, adak yapmak, Adal koyunu, adaletlilik, adaletsizce, adam başına, Adam oğlanı, ...

10 harfli

Abdılkadır, Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülkadır, Abdülkadir, ad bilimci, ad boşluğu, ad cümlesi, ad damgası, ad defteri, ad eylemek, ad gövdesi, ad libitum, ad simgesi, ad tümcesi, ad urunmak, ada balığı, ada düdüğü, ada soğanı, ada yazılı, adağlanmah, ...

9 harfli

Abdukadır, Abdülhadi, acı badem, açadurmak, ad bilimi, ad çekici, ad çekimi, ad çekmek, ad çözümü, ad durumu, ad eşleme, ad goşmak, ad koymak, ad ortağı, ad tabanı, ad tahmak, ad takmak, ad vermek, ad vurmak, ad yapmak, adadizisi, ...

8 harfli

açadurma, ad almak, ad çekme, ad fiili, ad itmek, ad oyunu, ada çayı, ada gibi, ada tepe, Adagören, Adahisar, Adakasım, Adakınık, adaklama, adaktili, Adal güç, adalamak, adalesiz, adaletli, adam otu, adamcuaz, ...

7 harfli

Abadiye, açık ad, ad isim, ad issi, ad kökü, ad rolü, ad türü, ad-fiil, Adabaşı, Adacami, adaçayı, adagöde, Adakale, Adakent, adaklık, adaksız, Adaküre, adaleli, adamalı, adamcık, adamcıl, ...

6 harfli

abadan, abadon, ad eri, ad hoc, ad lib, ad nam, ad san, Adabağ, adacık, adacyo, Adaçay, Adagül, adağlı, Adahan, adahlı, adakça, adaklı, adaklu, Adaköy, Adaksu, Adalan, ...

5 harfli

AADFI, abadi, abadi, adağa, adağı, Adala, adale, adalı, adama, adana, addaş, addım, adece, adedî, adeps, adese, âdeta, adına, adile, adine, adire, ...

4 harfli

âdâb, adağ, adah, adak, adal, adam, adap, adar, adaş, adat, aday, ADCC, adcı, adem, aden, adeş, adet, adgı, adıh, adıl, adım, ...

3 harfli

aad, ada, ADB, ade, ADF, ADH, adı, adi, ADL, ADP, ADS, adu, bad, cad, çad, dad, FAD, had, kad, LAD, NAD, ...

2 harfli

ad

Kelime Ara