AD ile biten kelimeler

AD ile biten veya sonunda AD olan kelimeler 172 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ad aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ad anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AD ile biten kelimeler

20 harfli

göreceli belirgin ad

19 harfli

yarı tarihsel balad

18 harfli

eylemden türeme ad, patentli ticari ad

17 harfli

fiilden türeme ad, isimden türeme ad

16 harfli

geleneksel balad

15 harfli

addan türeme ad, bilmeceli balad, pekiştirmeli ad

14 harfli

doğaüstü balad, tamamlayıcı ad, tarihsel balad, tılsımlı balad

13 harfli

açıklayıcı ad, ikincil balad, küçültmeli ad, öğütsel balad, sistematik ad, yakıştırma ad

12 harfli

bayramlık ad, büyülü balad, yalınç balad

11 harfli

bilimsel ad, birleşik ad, bol bolamad, bol bolumad, dizimsel ad, eved kassad, ilgeçten ad, yerel balad

10 harfli

çekimli ad, diplomonad, fiilden ad, goca avrad, jenerik ad, korunan ad, krisomonad, plantigrad, şüpheli ad, trikomonad, türemiş ad, unguligrad, va`d, vaad

9 harfli

benberbad, çevrik ad, çıplak ad, geçici ad, ikinci ad, isim ~ ad, seçkin ad, ticari ad

8 harfli

Bellü ad, genel ad, gram-rad, istirdâd, kesin ad, kısma ad, küçük ad, memnikad, meturgad, off-road, öteki ad, özgün ad, somut ad, soyut ad, takma ad, Upanişad, yalın ad

7 harfli

açık ad, amalyad, ictihâd, iktisâd, kısa ad, marinad, moracad, öbür ad, özel ad, takmaad, yad yad, yeni ad

6 harfli

anadad, badbad, Bagdad, boş ad, digğad, etimad, fillad, Gülşad, haggad, itiyad, kısaad, Kürşad, mahsad, maksad, Onurad, pleyad, san ad, Şimşad, tetrad, tüm ad, TÜSİAD, ...

5 harfli

ahfâd, annad, arnad, Arpad, arvad, avrad, badad, balad, davad, ejdad, erşad, fahad, farad, ganad, gevad, gonad, hayad, iycad, kanad, kelad, kuvad, ...

4 harfli

Akad, alad, ATAD, avad, azad, BOAD, grad, İbad, îrâd, kaad, klâd, Önad, saad

3 harfli

aad, bad, cad, çad, dad, FAD, had, kad, LAD, NAD, rad, sad, şad, tad, uad, vad, yad, zad

2 harfli

ad

Kelime Ara