açık biçimli cebirsel fonksiyon

açık biçimli cebirsel fonksiyon İng. explicit algebraic function

açık biçimli cebirsel fonksiyon için benzer kelimeler


açık biçimli cebirsel fonksiyon, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'c', 'e', 'b', 'i', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
açık biçimli cebirsel fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof lesribec ilmiçib kıça diziliminde gösterilir.