ayak biçimli hücre

ayak biçimli hücre İng. podocytus

anat. Podosit.


ayak biçimli hücre için benzer kelimeler


ayak biçimli hücre, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
ayak biçimli hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh ilmiçib kaya diziliminde gösterilir.