AY ile biten kelimeler

AY ile biten veya sonunda AY olan kelimeler 1083 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AY ile biten kelimeler

25 harfli

ergene karı boşamak kolay, sonlu boyutlu lineer uzay, yerel yay bağlantılı uzay, yerel yol bağlantılı uzay

24 harfli

birinci kategoriden uzay, birinci sayılabilir uzay, sayılabilir kompakt uzay

23 harfli

göreceli tıkızımsı uzay, ikinci kategoriden uzay, ikinci sayılabilir uzay, ilingesel doğrusal uzay, ilingesel katmanlı uzay, n boyutlu katmanlı uzay, tümden bağlantısız uzay

22 harfli

çözümsel katmanlı uzay, karmaşık doğrusal uzay, karmaşık katmanlı uzay, kuzey mıknatıssal ucay, tümel bağlantısız uzay, yalınç bağlantılı uzay

21 harfli

artı mıknatıssal ucay, dizisel eksiksiz uzay, düzgeli doğrusal uzay, eksiksiz ölçevli uzay, korunmalı kervansaray, Ölçevli doğrusal uzay, türdeş ilingesel uzay, türetik katmanlı uzay, yerel bağlantılı uzay

20 harfli

altı alay üstü kalay, ayırtık ölçevli uzay, dizisel kompakt uzay, düzgün dışbükey uzay, eksiksiz düzgün uzay, elektriksel çiftuçay, gerçek doğrusal uzay, kıyılı katmanlı uzay, mıknatıssal tek ucay, sıralı doğrusal uzay, tamamen regüler uzay

19 harfli

çokkatlı yaprak yay, göreceli tıkız uzay, n-boyutlu afin uzay, ölçevlenebilir uzay, sınırlı soğruk uzay, sonsuz boyutlu uzay, tamamen normal uzay, yay bağlantılı uzay, yerel dışbükey uzay, yıldızlararası uzay, yol bağlantılı uzay

18 harfli

doğurulmuş altuzay, katlanmış çiftucay, sıfır boyutlu uzay, sonlu boyutlu uzay, tıkız ölçevli uzay, tümel düzenli uzay, yarıyansımalı uzay, yerel kompakt uzay

17 harfli

eksiksizimsi uzay, enzim immunoassay, gerçek doğru-uzay, kuasi-metrik uzay, oynaksal dilim ay, pseudometrik uzay, sağ doğrusal uzay, sol doğrusal uzay, termo-iyonik olay, tümel düzgen uzay, üretilmiş altuzay, yarıeksiksiz uzay

16 harfli

ayrılabilir uzay, bağlantısız uzay, beklenmedik olay, bir el bir saray, büzülebilir uzay, doğrusal altuzay, düzensiz dür-yay, iç çarpımlı uzay, kapalı yarı uzay, kılçıksız buğday, mıknatıssal ucay, ölçülebilir uzay, radyoimmünoassay, sözdemetrik uzay, üçgenlenmiş uzay, yarı normlu uzay, yerel tıkız uzay, Yukarıyahyasaray

15 harfli

Aşağıyahyasaray, bağlantılı uzay, bakışımlı dolay, çapraz çiftucay, doğrultulur yay, doğrusalsı uzay, düzenli dür-yay, düzgünümsü uzay, epigenetik olay, izdüşümsel uzay, Riemannsal uzay, tam düzgün uzay, tam metrik uzay, yaradüzgün uzay, Yenikervansaray

14 harfli

double cutaway, gök ala buğday, ilingesel uzay, irtibatlı uzay, kocabaş buğday, kotanjant uzay, muvazzaf subay, n boyutlu uzay, olanaksız olay, tıkızımsı uzay, topolojik uzay, yakınımsı uzay, yalıtımlı olay, yansımalı uzay, Yukarıtaşlıçay, yumuşak buğday

13 harfli

altdoğru-uzay, Arpacıkaraçay, ayrılmış uzay, birimsel uzay, çakmur buğday, dıyrak buğday, doğrusal uzay, dramatik olay, engili buğday, güzlük buğday, kambak buğday, katmanlı uzay, kındırıbuğday, kıvrak buğday, kimyasal olay, kokone buğday, kunduz buğday, küpeli buğday, mencekibuğday, metriksi uzay, mızraklı alay, ...

12 harfli

Aşağıdarıçay, Aşağıduruçay, aşûra buğday, aydın buğday, baslı buğday, bileşik olay, boyuna yanay, çözümsel yay, daldırma çay, düzenli uzay, düzgeli uzay, eğrisel uzay, esmer buğday, eşlenik uzay, fıçımsı uzay, filmsel uzay, gervan saray, görüngü oIay, hanayı hanay, kirik buğday, kompakt uzay, ...

11 harfli

akça buğday, Beyaz Saray, Değirmençay, dolay dolay, dönencel ay, düzgen uzay, düzgün uzay, elektro yay, enine yanay, fiçılı uzay, Gelinbuğday, genelkurmay, iç-açıortay, immünoassay, kancalı ray, kara buğday, kellemangay, kenar ortay, kervansaray, kıtlama çay, kişdeme çay, ...

10 harfli

Ahmetsaray, alay malay, ansız olay, arı buğday, Aşağıdolay, ayrık uzay, ayrıksı ay, Bahçesaray, Balıklıçay, Ballısaray, birim ucay, Çobansaray, Çukursaray, delibuğday, dile kolay, Dineksaray, Doğansaray, doğru-uzay, Doruksaray, Engintalay, Gediksaray, ...

9 harfli

açık onay, afin uzay, Ağaçsaray, akçıl yay, Akıncıbay, Alabuğday, alay alay, av buğday, beğrim ay, bir talay, Buyrukbay, buzlu çay, çift ucay, dört-ucay, Eskisaray, fair play, genel pay, güç kolay, Hacılıçay, halka yay, hemal yay, ...

8 harfli

açıortay, Ağlıkçay, ahbuğday, akbuğday, alakıtay, Alisaray, Alpgiray, alt uzay, Altınbay, Altınçay, astsubay, Aydınbay, Bademçay, Bağlıçay, Bağsaray, Ballıçay, Başakçay, Baştugay, Baykutay, Bayrubay, Baytugay, ...

7 harfli

Akarçay, Akçabay, Akçaçay, Akgiray, Aksaray, Aktalay, Alanbay, Altınay, Altunay, altuzay, Ançıbay, Arpaçay, Aşkınay, Atambay, Aydınay, Aysunay, Azdavay, Babaçay, Bakanay, Barsbay, Batıbay, ...

6 harfli

abûday, Acabay, Acatay, açaray, Açılay, Adaçay, Ağabay, Akabay, Akanay, Akatay, al tay, Alabay, Alaçay, Alanay, Alatay, alt ay, Asutay, Atabay, Atalay, Atasay, Atılay, ...

5 harfli

Akbay, Akçay, Akpay, Aksay, Aktay, albay, algay, allay, Alpay, Altay, Arbay, arday, Arkay, avlay, ay ay, ay-ay, Aybay, azvay, balay, baray, başay, ...

4 harfli

abay, aday, akay, alay, anay, Atay, ayay, azay, bâay, emay, Eray, Eşay, İlay, İnay, Okay, olay, Omay, onay, oray, otay, Önay, ...

3 harfli

bay, cay, çay, day, fay, gay, hay, kay, lay, may, nay, pay, ray, say, şay, tay, vay, way, yay, zay

2 harfli

ay

Kelime Ara