İçinde AY geçen kelimeler

İçinde AY geçen kelimeler 17492 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AY geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir işin) alayında olmak, abecesayısal damga takımı, açıklayıcı dolaylı tümleç, ağzından baklayı çıkarmak, alellerin ayrışımı ilkesi, antlaşmaların onaylanması, Arap taylarının pnömonisi, arındaklı dalga çaygarası, arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, asılı takla (öne, arkaya), astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, ayakkabı eskitme maliyeti, ayakları geri geri gitmek, ayaksılı diriciksi gözere, ayakta gövdeyi yana bükme, aygıt sürücüsü ara birimi, ayırtık seçkisiz değişken, ayırtlanmak, (ayıtlanmak), ...

24 harfli

(bir şeyi) ayakta tutmak, (birini) maskaraya almak, (birinin) kaydını silmek, 1 sayılı vergi çizelgesi, A vitamini tamamlayıcısı, ağarmaçsal yaygır yalımı, akşam ahıra sabah çayıra, Allah sonunu hayır etsin, Altay Muhtar Cumhuriyeti, Altı Yedi Eylül Olayları, aortik yarım ay kapaklar, ara değmeli basım aygıtı, aralı optik basım aygıtı, arıtım (katsayısı) oranı, aristocu olmayan tiyatro, asit deterjan lif tayini, aşk olmayınca meşk olmaz, atnan arpayı döğüştürmek, Avrupa Birliği anayasası, ayağını taştan esirgemek, ayağının tozuna bakmamak, ...

23 harfli

(bir şeye) hayat vermek, (bir yere) abayı sermek, (bir yere) ayağı düşmek, (birini) sarakaya almak, (birinin) kanı kaynamak, (parayı) avucuna saymak, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, aksaklığa dayanıklı DDS, aktüalitesini kaybetmek, al giymedim ki alınayım, alış giderleri sayışımı, altın yumurtlayan tavuk, ancak izlenebilen ayrım, ancak sezilebilen ayrım, aralarında asal sayılar, ardıl sıralı bilgisayar, arpa eken buğday biçmez, asal çarpanlara ayırmak, asılma-dayanma araçları, atlayışlı değişimce bak, ...

22 harfli

(bir şey) ayağa düşmek, (bir şeyden) hayır yok, (birine) kanı kaynamak, (birine) payanda olmak, (birini) ayakta tutmak, (birini) kayışa çekmek, (birini) maytaba almak, (davayı) nakzen görmek, açık hava aydınlatması, ada yazılı pay belgiti, akıl kişiye sermayedir, aklının ayarını bozmak, aktarılabilir dışsayca, an sapıklığı varsayımı, anlamlı sayamak yitimi, antijen bağlayan parça, aralıklı dikiş kaynağı, arterya palatina mayor, astsubay kıdemli çavuş, aşınma payı yöntemleri, aşırı sermaye birikimi, ...

21 harfli

« lasègue » sayrılığı, (birine) abayı yakmak, (birini) araya koymak, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, ad kayıt istek paketi, ada bana, adayım sana, aday üretici yoğunluk, ağır kazan geç kaynar, ağırlıklama katsayısı, aklına mukayyet olmak, aksiyona dayanan oyun, alttan kavrayan dişli, amilalkol mayalanması, ammonotelik hayvanlar, anaya bağlı güç doğum, anladımsa arap olayım, araya kaynayıp gitmek, ard-ayaklı kertenkele, aritmetiksel kaydırma, art ayaklı kertenkele, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açınlayıcı araştırma, ağzını kiraya vermek, akla hayale gelmemek, akma ve kayma kuramı, aktarılamayan haklar, alacaklılar sayışımı, altı alay üstü kalay, anayasal diktatörlük, arkadan aydınlatmalı, Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, artayaklı kertenkele, asal olmıyan sayılar, aşınma payı ayırcası, aşınma payı sayışımı, aşınmaya bağlı değer, aşmaçlı doğru-uzaysı, avcı ve toplayıcılar, ...

19 harfli

(hava) ayaza çekmek, (kemik) kaynaştırgı, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açık alan katsayısı, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açısal nicem sayısı, ağ arayüzü yazıcısı, aklına turp sıkayım, aksaklığa dayanıklı, aksama aydınlatması, aktarılacak sayışım, alışılmamış olaylar, Allah hayırlı etsin, alt sahne aygıtları, ana önyükleme kaydı, anlam bayağılaşması, anti personel mayın, anulus iridis mayor, Anzavur ayaklanması, ...

18 harfli

abannaya debennéye, abecesayısal düğüm, ablukayı kaldırmak, abuzamzak kayabaşı, açıklayıcıdan özne, açılı kötü kaynama, açılımın katsayısı, adil olmayan fiyat, afarayıp küfüremek, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ak kuyruk sallayan, akla karayı seçmek, aktiflik katsayısı, alfa yayınlayıcısı, alfa-sayısal dizin, alfa-sayısal simge, alın kaynağı yapma, altuzay düzgünlüğü, ambulakral ayakçık, ana bir, baba ayrı, ...

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, A. I. S. I sayısı, abecesayısal veri, açınık kaynaşması, adaylığını koymak, âdembabaya dönmek, ağdalık katsayısı, ak kuyruksallayan, akarien sayrılığı, akça sayılmış kul, al yanaklı maymun, al-yanaklı maymun, alıcılar sayışımı, alkol mayalanması, Alma ata olayları, alt yaylası kiraz, alttan aydınlatma, anaerobik ayrışma, analog bilgisayar, anayasallaştırmak, ...

16 harfli

(ayak) ısı ölçer, acayibine gitmek, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, açık saçık yayın, açıklayıcı çekim, açıklayıcı masal, açıklayıcı nesne, açındırma aygıtı, açıortay düzlemi, açısal ucaylanım, ağlayıp sızlamak, ağzını hayra aç!, alabandayı yemek, alacaklı sayışım, alay kelebekleri, alaycı kuşgiller, alayık kamçılısı, alaylı eğretilme, Albaylar cuntası, algılatma aygıtı, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, abalayıp gitmek, abanır yayılışı, ablukayı yarmak, acayipleşebilme, acayipleşiverme, acayipleştirmek, Acıpayam koyunu, açıklayacı özne, açınık yayılışı, adaylık eğitimi, aduzayı nesnesi, ağ arayüz kartı, ağ uygulayıcısı, ağaçaltı çayırı, ağaçlı çayırlık, ağlayımsı olmak, ak yuvar sayımı, aktarılır sayca, aktif kuru maya, alay bındallısı, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, abıhayat içmiş, abrukaya almak, acayipleştirme, aç ayı oynamaz, açıklayabilmek, açıklayıvermek, açısal katsayı, adamdan saymak, aday göstermek, adımlayabilmek, adlayıcı ölçek, ağ yoklayıcısı, ağı karşılayan, ağırlayabilmek, ağlı tayfçeker, akıl zayıflığı, akış katsayısı, akkaya bülbülü, alay göstermek, alayı bazarlık, ...

13 harfli

acılık tayini, açı katsayısı, açıklar alayı, açıklayabilme, açıklayıcı ad, açıklayıcılık, açıklayıverme, açıktan tayin, adalet sarayı, adanmış sayfa, adaylık usulü, adım kaydırma, adımlayabilme, adres ayırıcı, aflaya gitmek, Afyon kaymağı, ağaçlı anayol, ağır ayak gün, ağırlayabilme, ağızcıl kaygı, ağzı ayrılmak, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, abecesayısal, Abel ayıracı, acayip olmak, acayipleşmek, acemi çaylak, açık sayışım, açılış kaydı, aday listesi, aday öğrenci, Agadir olayı, ağırlık rayı, ağız ayırmak, ağlayabilmek, ağlayan seni, ağlayangelin, ağlayıvermek, ağzına layık, akbaş maymun, aklayabilmek, aklayıvermek, ...

11 harfli

abstre sayı, acar ayaklı, acayipleşme, Acem halayı, aç kabadayı, adayabilmek, adım sayıcı, ağ ayakları, ağır ayaklı, ağır sanayi, ağız yaymak, ağlayabilme, ağlayan çam, ağlayıcılık, ağlayıverme, Ahmetçayırı, aile hayatı, ak kayaçlar, akça buğday, akıçtılayan, akın kayası, ...

10 harfli

açık sayca, açık sayım, açık yayın, açıklayıcı, açımlayıcı, aday adayı, aday olmak, adayabilme, adayavrusu, ağır kayıp, Ahmetsaray, Akçakaynak, akçayazlık, akınkayası, Alacabayır, Alamakayış, alay bozan, alay emini, alay etmek, alay köşkü, alay malay, ...

9 harfli

abaytaran, acayiplik, açık ayak, açık onay, açıklayan, açıklayış, açımlayan, açımlayış, açınlayım, açmalayan, aday ülke, adıkaynak, adımlayış, adımsayar, afin uzay, ağ kayığı, Ağaçsaray, ağır ayak, ağırlayış, ağlı ayna, akçıl yay, ...

8 harfli

abıhayat, abrıkaya, abuzayık, acayibat, acı ayıt, Acıpayam, açıortay, ada çayı, ağ tayfı, Ağcakaya, Ağcayazı, Ağılkaya, ağırayak, Ağırkaya, ağlayıcı, ağlıayak, Ağlıkçay, ahbuğday, akbuğday, Akçakaya, Akçayazı, ...

7 harfli

Abayhan, acayeni, accayıb, adaçayı, Adayazı, adaylık, adsayma, aduzayı, ağadayı, Ağayeri, ağlayan, ağlayış, ağşayık, ahlayış, Akarçay, Akaydın, Akbayar, Akbayır, akcayel, Akçabay, Akçaçay, ...

6 harfli

abaytı, abûday, Acabay, Acatay, acayip, açaray, Açılay, Adaçay, adayış, Ağabay, ağayıl, Ağaylı, Akabay, Akanay, Akatay, akkaya, aksaya, al tay, Alabay, Alaçay, Alanay, ...

5 harfli

abayy, afaya, ahayt, Akbay, Akçay, Akpay, Aksay, Aktay, alayı, albay, algay, allay, Alpay, Altay, Arbay, arday, Arkay, avlay, ay ay, ay-ay, Ayaba, ...

4 harfli

abay, aday, akay, alay, anay, Atay, ayag, ayağ, ayah, ayal, ayam, ayan, ayar, ayas, ayaş, ayat, ayay, ayaz, ayba, Ayca, ayce, ...

3 harfli

aya, AYB, aye, ayh, ayı, ayi, ayn, ayo, ayş, ayu, bay, cay, çay, day, fay, gay, hay, kay, lay, may, nay, ...

2 harfli

ay

Kelime Ara