ayak ayak

ayak ayak

Derece derece, basamak basamak, adım adım, yavaş yavaş.


ayak ayak için benzer kelimeler


ayak ayak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', şeklindedir.
ayak ayak kelimesinin tersten yazılışı kaya kaya diziliminde gösterilir.