ayak deri, (ayak derliği, ayak teri)

ayak deri, (ayak derliği, ayak teri)

Gelip iş yapan kimseye verilen ücret, hizmet ücreti.


ayak deri, (ayak derliği, ayak teri) için benzer kelimeler


ayak deri, (ayak derliği, ayak teri), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ',', ' ', '(', 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'l', 'i', 'ğ', 'i', ',', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', ')', şeklindedir.
ayak deri, (ayak derliği, ayak teri) kelimesinin tersten yazılışı )iret kaya ,iğilred kaya( ,ired kaya diziliminde gösterilir.