ayah teri

ayah teri

Yol parası, ayak ücreti.


ayah teri için benzer kelimeler


ayah teri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'h', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ayah teri kelimesinin tersten yazılışı iret haya diziliminde gösterilir.