ayak teri

ayak teri

a. 1. tıp Ayak parmakları arasından çıkan pis kokulu salgı. 2. Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret, ayak kirası: “Hastayı iyi bulmak, aşağıda bekleyen hekimi, ayak teri verip savmak, çılgın bir arzu hâlinde birdenbire içine doğmuş, benliğini kavramıştı.” -E. E. Talu. 3. Bir haber veya eşya getirene emeğine karşılık verilen para, ayak kirası.


ayak teri

Yolluk, harcırah, yorgunluk bedeli alman ücret, bahşiş.


ayak teri Osm. Kademiye

Bir hükümet buyruğunu bildirmek için bir yere gönderilen görevliye, giderleri karşılığı ödenen para.


ayak teri

bk. ayak deri.


ayak teri için benzer kelimeler


ayak teri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ayak teri kelimesinin tersten yazılışı iret kaya diziliminde gösterilir.