açık ayak

açık ayak

Tulumbacı yürüyüş deyimlerinden.


açık ayak için benzer kelimeler


açık ayak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', şeklindedir.
açık ayak kelimesinin tersten yazılışı kaya kıça diziliminde gösterilir.