açık açık

açık açık

zf. 1. Saklamaksızın: Açık açık anlattı. 2. Bütün ayrıntılarıyla. 3. İçtenlikle.


açık açık için benzer kelimeler


açık açık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
açık açık kelimesinin tersten yazılışı kıça kıça diziliminde gösterilir.