açık ağız

açık ağız

1. Boşboğaz, geveze. 2. Aptal, salak.


açık ağız için benzer kelimeler


açık ağız, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', şeklindedir.
açık ağız kelimesinin tersten yazılışı zığa kıça diziliminde gösterilir.