ağız bir etmek, (ağız bir eylemek)

ağız bir etmek, (ağız bir eylemek)

Söz birliği yapmak.


ağız bir etmek, (ağız bir eylemek) için benzer kelimeler


ağız bir etmek, (ağız bir eylemek), 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
ağız bir etmek, (ağız bir eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye rib zığa( ,kemte rib zığa diziliminde gösterilir.