danışık etmek, (danış etmek, tanışık etmek, tanışık eylemek, tanışık kılmak)

danışık etmek, (danış etmek, tanışık etmek, tanışık eylemek, tanışık kılmak)

İstişare etmek


danışık etmek, (danış etmek, tanışık etmek, tanışık eylemek, tanışık kılmak) için benzer kelimeler


danışık etmek, (danış etmek, tanışık etmek, tanışık eylemek, tanışık kılmak), 76 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
danışık etmek, (danış etmek, tanışık etmek, tanışık eylemek, tanışık kılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlık kışınat ,kemelye kışınat ,kemte kışınat ,kemte şınad( ,kemte kışınad diziliminde gösterilir.