tanışık kılmak

tanışık kılmak

bk. danışık etmek.


tanışık kılmak için benzer kelimeler


tanışık kılmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
tanışık kılmak kelimesinin tersten yazılışı kamlık kışınat diziliminde gösterilir.