İçinde TA geçen kelimeler

İçinde TA geçen kelimeler 22714 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TA geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, abecesayısal damga takımı, ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, akıl yaşta değil baştadır, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, alfa ışını, alfa taneciği, allojenik transplantasyon, altta kalanın canı çıksın, anadingil gezinti yatağı, anamal aktarma sözleşmesi, Anderson-Hsiao tahmincisi, androjen taşıyıcı protein, apertura sinum frontalyum, araba ile tavşan avlanmaz, Arap taylarının pnömonisi, Arellano-Bover tahmincisi, arka ayak tarak kemikleri, ...

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, ABD-Çin tanıma anlaşması, acele işe şeytan karışır, Acipenser gueldenstaedti, açlıktan ölmeyecek kadar, adventisyal plasentasyon, ağanın gözü ata tımardır, ağırlıklı kesitaraştırma, aklı (bir şeye) takılmak, aktarım fonksiyon modeli, aktarma gümrük işlemleri, alaca kumtaşı, alaca gre, Allah müstahakını versin, Altay Muhtar Cumhuriyeti, alttan yarısürekli işlev, ana atardamar yırtılması, Anoplocephala perfoliata, antikseroftalmik vitamin, Aphyosemion occidentalis, Appenzellbaşlıklı tavuğu, araç değişken tahmincisi, ...

23 harfli

AB ortaklık anlaşmaları, acıklı başta akıl olmaz, açıktan (para) kazanmak, açil koenzim A sentetaz, açlıktan imanı gevremek, Aftalion'un para kuramı, ağrılı dışlak düz taban, ağza tat, boğaza feryat, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının tadını kaçırmak, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, Akabane virüs hastalığı, akciğer kurdu hastalığı, aktarım fiyatlandırması, Alburnoides bipunctatus, Allah´tan umut kesilmez, altalta yazma kuralları, altın kambiyo standardı, altın yumurtlayan tavuk, Amblyrhynchus cristatus, aminoaçil tRNA sentetaz, ...

22 harfli

abecesel konu kataloğu, açlıktan nefesi kokmak, Aesculus hippocastanum, ağ ortamı reklamcılığı, âile malları ortaklığı, akbant kuyruklu kartal, akciğer-kalp hastalığı, akçalı hakkın aktarımı, akıl hocalığı taslamak, aktarılabilir dışsayca, alacaakik, Kadıköytaşı, alçak gerilimli ışıtaç, alfentanil hidroklorür, alkalin fosfataz testi, alopesia sirkumskripta, alttan dağıtmalı döşem, alttan yönetilen kukla, amyant-metal sızdırmaz, anahtarı beline takmak, anteriyor prezantasyon, antienfeksiyöz vitamin, ...

21 harfli

abecesel damga takımı, acil durum kurtarması, açık kangal tavlaması, açil taşıyıcı protein, Adam-Stokes hastalığı, Afrika uyku hastalığı, afura tafura gelmemek, ağız açısı atardamarı, ağız tamburası çalmak, ağrılı meme burtarımı, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, Ahn-Schmidt tahmicisi, ak kanatlı tarla kuşu, ak yanaklı baştankara, ak-kanatlı tarla kuşu, akarsuyun taşıma gücü, akciğer resüsitasyonu, akut evre reaktanları, akut mide dilatasyonu, alaşımlı takım çeliği, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, AB ortak karar usulü, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, abomazum dilatasyonu, acoustic bass guitar, acquis communautaire, açık ortam çerçevesi, adezyo intertalamika, Aedes taeniorhynchus, ağır vasıta ehliyeti, ağız tadı ile satmak, ağız yer, yüz utanır, akademik kitaplıklar, akım-potansiyelölçüm, akşam tavus kelebeği, aktarılamayan haklar, alın buzul taşı seti, alkali toprak metali, alkolik fermantasyon, Alma ata anlaşmaları, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, abetalipoproteinemi, acısı ortaya çıkmak, acısıyla tatlısıyla, acil kurtarma diski, açık ardışık taslak, açık yalazlı ışıtaç, açlık katabolizması, açlık metabolizması, Afganistan Türkleri, Afrika at hastalığı, akaryakıt istasyonu, akkanatlı tarlakuşu, aksiyon potansiyeli, aktarılacak sayışım, aktarma mekanizması, aktarma şimdikiliği, aktinik hastalıklar, akyuvar kemotaksisi, alçak görüş noktası, alıcı görüş noktası, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açık satak belgiti, açıktan para almak, açınıkta soluklama, adam taşıma kuyusu, Addax nasomaculata, adesidual plasenta, ağaç tahtakuruları, ağaçcıl tarla kuşu, ağaçtan maşa olmaz, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı taşıyıcı, ağız tavanı yarığı, ağtabaka yarışması, ağzına volta almak, ak çizgi hastalığı, ak kuyruklu kartal, ak-kuyruklu kartal, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, akıntı potansiyeli, ...

17 harfli

AB tarım komiseri, abanıklı baştalık, açılışta özsınama, açınıklı baştalık, açınıklık noktası, ad valorem tarife, Addison hastalığı, Aedes sollicitans, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, afra tafra yapmak, ağ ortamı reklamı, ağaç tavuğugiller, ağaç-tavuğugiller, Aitken tahmincisi, Akabane hastalığı, akışkan mantarlar, akkuyruklu kartal, akrobatik soytarı, akseptans kredisi, aktar kutar etmek, ...

16 harfli

1,5-pentandiamin, Aalen tahmincisi, abecesel katalog, aboneli kitaplık, Acaristan sorunu, açıortay düzlemi, Adana Mutabakatı, Addisonhastalığı, Aequidens itanyi, ağaç tahtakurusu, ağız tadı vermek, ağzına taş almak, aktarılır ödenek, aktarma düzeneği, Alactaga saliens, alam taram olmak, alan talan etmek, alan talan olmak, alan taran etmek, alan taran olmak, Albaylar cuntası, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, 2,3-pentandiyon, 2SLS tahmincisi, 3SLS tahmincisi, A vitamini yağı, acoustic guitar, Actinomycetales, açıktan atanmak, ADF istatistiği, Agama mutabilis, ağaç mantarları, ağaç tarla kuşu, ağalık taslamak, ağırlık noktası, ağız tatsızlığı, ağnakçın otalak, ağtabaka çukuru, ağzına takılmak, ahtapot çömleği, akantamebiyozis, akşam ortaokulu, ...

14 harfli

açıklatabilmek, açıkta kadılar, açıktan atamak, açıktan atanma, açıktan geçmek, açlıktan ölmek, ad spectatores, adıl tamlaması, Aelia rostrata, afet istasyonu, afralı tafralı, Agama ruderata, ağaç tarlakuşu, ağırlatabilmek, ağız tatlılığı, ağlatan gülmez, ağlı tayfçeker, ahır aktarması, ahlak zabıtası, ahmak yaşartan, ahur aktarması, ...

13 harfli

2-aminoetanol, A provitamini, abaza tahtası, acılık tayini, açık tamdeyim, açıklatabilme, açıktan açığa, açıktan almak, açıktan atama, açıktan satış, açıktan tayin, adını taşımak, aditus orbita, adlı ortaklık, adli tabiplik, ağaca tapınma, ağaç kabartan, ağır hastalık, ağır metaller, ağırlatabilme, ahenk tahtası, ...

12 harfli

1,3-bütadien, abartabilmek, acem şeytanı, açık aktarım, açık anahtar, açık kestane, açıktan alış, açılır tavan, açkı tahtası, ad tamlaması, adı batasıca, adres kitabı, Afgan tazısı, Afşartarakçı, Aglyphodonta, ağ mantarlar, ağaç mantarı, ağartabilmek, ağız tadıyla, ağlatabilmek, ağnak otalak, ...

11 harfli

abartabilme, Abdülfettah, Abdüssettar, acal astarı, acele posta, acıtabilmek, açık tanıma, ada tavşanı, adam taşıma, adli zabıta, agenitalizm, ağ taşıması, ağaç cıvata, Ağaçta olma, ağartabilme, ağduma taşı, ağı taşıyan, ağır vasıta, ağız talaşı, ağıztahtası, ağlatabilme, ...

10 harfli

A vitamini, Acarmantaş, accidental, acetabulum, acı mantar, acıtabilme, Acoelomata, açık taşıt, adaptasyon, adı batası, adli tabip, adli tatil, aerotaksis, Afganistan, afra tafra, afur tafur, ağır hasta, ağır ortam, ağır taban, ağırtartaç, ağız tavrı, ...

9 harfli

2x2 tablo, abaytaran, Ac tavuğu, Acaristan, acem tası, acı tatlı, aç tağsır, ad ortağı, ad tabanı, ad tahmak, ad takmak, adamantan, adın bata, Aggregata, ağ mantar, ağ tabaka, ağ takımı, ağaç tacı, Ağarantan, ağız tadı, ağız taşı, ...

8 harfli

A takımı, a-hatası, Abdalata, abtaslık, accıktan, aç tasır, açcıktan, açıortay, Admitans, adrektal, ağ tayfı, ağ yatak, ağır tav, ağsuğata, ağtabaka, ahenktar, Ahmetağa, ahtarmak, ajitatör, ak tahta, ak tavuk, ...

7 harfli

abratan, acartav, acertav, acıhtan, acıktan, acyotaj, açıktan, agitato, ağartan, ağausta, Ağırtaş, ağyatan, Ahırtaş, ahtacıl, ahtapot, ahtaraç, ahzüita, Akaltan, Akantaş, Akçataş, Akıntan, ...

6 harfli

acanta, Acatay, acıtan, afanta, afital, Afitap, aftaba, aftafa, aftaka, aganta, ahanta, ahsata, Akatay, akışta, akıtaç, aksata, akseta, aktarı, al taş, al tay, alahta, ...

5 harfli

âdeta, ahtar, Akata, akita, Aktan, aktar, aktaş, Aktay, alata, alıta, Altaç, altağ, Altan, Altaş, Altav, Altay, aluta, amata, Antap, antar, aorta, ...

4 harfli

AFTA, ağta, ahta, alta, asta, Ataç, atak, atan, atar, ataş, atav, Atay, atta, ayta, bata, beta, bıta, bita, bota, buta, çıta, ...

3 harfli

ata, eta, ita, ota, öta, taa, tab, tac, taç, tad, taf, tağ, tah, taj, tak, tal, tam, tan, tao, tap, tas, ...

2 harfli

ta

Kelime Ara