İçinde TA geçen kelimeler

İçinde TA geçen kelimeler 22714 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TA geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeye) zihni takılmak, (birinin) iştahı kabarmak, (birinin) yatağına girmek, 2-aminoetanesulfonik asit, abecesayısal damga takımı, ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, akıl yaşta değil baştadır, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, alfa ışını, alfa taneciği, allojenik transplantasyon, altta kalanın canı çıksın, anadingil gezinti yatağı, anamal aktarma sözleşmesi, Anderson-Hsiao tahmincisi, androjen taşıyıcı protein, apertura sinum frontalyum, araba ile tavşan avlanmaz, ...

24 harfli

(bir şey) haritada olmak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (birini) açıkta bırakmak, (birinin) iştahı açılmak, (toprağın) tav kabarması, A vitamini tamamlayıcısı, ABD-Çin tanıma anlaşması, acele işe şeytan karışır, Acipenser gueldenstaedti, açlıktan ölmeyecek kadar, adventisyal plasentasyon, ağanın gözü ata tımardır, ağırlıklı kesitaraştırma, aklı (bir şeye) takılmak, aktarım fonksiyon modeli, aktarma gümrük işlemleri, alaca kumtaşı, alaca gre, Allah müstahakını versin, Altay Muhtar Cumhuriyeti, alttan yarısürekli işlev, ana atardamar yırtılması, ...

23 harfli

(birine) tarziye vermek, AB ortaklık anlaşmaları, acıklı başta akıl olmaz, açıktan (para) kazanmak, açil koenzim A sentetaz, açlıktan imanı gevremek, Aftalion'un para kuramı, ağrılı dışlak düz taban, ağza tat, boğaza feryat, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının tadını kaçırmak, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, Akabane virüs hastalığı, akciğer kurdu hastalığı, aktarım fiyatlandırması, Alburnoides bipunctatus, Allah´tan umut kesilmez, altalta yazma kuralları, altın kambiyo standardı, altın yumurtlayan tavuk, Amblyrhynchus cristatus, ...

22 harfli

« benckiser » ultalığı, (birine) şantaj yapmak, (birini) ayakta tutmak, (birini) maytaba almak, abecesel konu kataloğu, açlıktan nefesi kokmak, Aesculus hippocastanum, ağ ortamı reklamcılığı, âile malları ortaklığı, akbant kuyruklu kartal, akciğer hipertansiyonu, akciğer-kalp hastalığı, akçalı hakkın aktarımı, akıl hocalığı taslamak, aktarılabilir dışsayca, alacaakik, Kadıköytaşı, alçak gerilimli ışıtaç, alfentanil hidroklorür, alkalin fosfataz testi, alopesia sirkumskripta, alttan dağıtmalı döşem, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (birine) muhtaç etmek, (birini) yatak çekmek, (işi) tavına getirmek, abecesel damga takımı, acil durum kurtarması, açık kangal tavlaması, açil taşıyıcı protein, Adam-Stokes hastalığı, Afrika uyku hastalığı, afura tafura gelmemek, ağız açısı atardamarı, ağız tamburası çalmak, ağrılı meme burtarımı, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, Ahn-Schmidt tahmicisi, ak kanatlı tarla kuşu, ak yanaklı baştankara, ak-kanatlı tarla kuşu, akarsuyun taşıma gücü, ...

20 harfli

(birine) balta olmak, (gemi) baş tutamamak, A vitamini eksikliği, AB ortak karar usulü, aba altında er yatar, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, abomazum dilatasyonu, acoustic bass guitar, acquis communautaire, açık ortam çerçevesi, adezyo intertalamika, Aedes taeniorhynchus, ağır vasıta ehliyeti, ağız tadı ile satmak, ağız yer, yüz utanır, akademik kitaplıklar, akım-potansiyelölçüm, akşam tavus kelebeği, aktarılamayan haklar, alın buzul taşı seti, ...

19 harfli

... hastası (olmak), (...) hakkı tanımak, 5-hidroksitriptamin, abetalipoproteinemi, acısı ortaya çıkmak, acısıyla tatlısıyla, acil kurtarma diski, açık ardışık taslak, açık yalazlı ışıtaç, açlık katabolizması, açlık metabolizması, Afganistan Türkleri, Afrika at hastalığı, akaryakıt istasyonu, akkanatlı tarlakuşu, aksiyon potansiyeli, aktarılacak sayışım, aktarma mekanizması, aktarma şimdikiliği, aktinik hastalıklar, akyuvar kemotaksisi, ...

18 harfli

(birine) ip takmak, abanıkta soluklama, açık satak belgiti, açıktan para almak, açınıkta soluklama, adam taşıma kuyusu, Addax nasomaculata, ademi tahsis usulü, adesidual plasenta, ağaç tahtakuruları, ağaçcıl tarla kuşu, ağaçtan maşa olmaz, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı taşıyıcı, ağız tavanı yarığı, ağtabaka yarışması, ağzına volta almak, ak çizgi hastalığı, ak kuyruklu kartal, ak-kuyruklu kartal, akciğer atardamarı, ...

17 harfli

(iş) ortada olmak, AB tarım komiseri, abanıklı baştalık, açılışta özsınama, açınıklı baştalık, açınıklık noktası, ad valorem tarife, Addison hastalığı, Aedes sollicitans, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, afra tafra yapmak, ağ ortamı reklamı, ağaç tavuğugiller, ağaç-tavuğugiller, Aitken tahmincisi, Akabane hastalığı, akışkan mantarlar, akkuyruklu kartal, akrobatik soytarı, akseptans kredisi, ...

16 harfli

1,5-pentandiamin, Aalen tahmincisi, abdest tazelemek, abecesel katalog, aboneli kitaplık, Acaristan sorunu, açıortay düzlemi, Adana Mutabakatı, Addisonhastalığı, Aequidens itanyi, ağaç tahtakurusu, ağız tadı vermek, ağzına taş almak, aktarılır ödenek, aktarma düzeneği, Alactaga saliens, alam taram olmak, alan talan etmek, alan talan olmak, alan taran etmek, alan taran olmak, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, 2,3-pentandiyon, 2SLS tahmincisi, 3SLS tahmincisi, A vitamini yağı, Acacia dealbata, acoustic guitar, Actinomycetales, açıktan atanmak, ADF istatistiği, Agama mutabilis, ağaç mantarları, ağaç tarla kuşu, ağalık taslamak, ağırlık noktası, ağız tatsızlığı, ağnakçın otalak, ağtabaka çukuru, ağzına takılmak, ahtapot çömleği, akantamebiyozis, ...

14 harfli

açıklatabilmek, açıkta kadılar, açıktan atamak, açıktan atanma, açıktan geçmek, açlıktan ölmek, ad spectatores, adıl tamlaması, Aelia rostrata, afet istasyonu, afralı tafralı, Agama ruderata, ağaç tarlakuşu, ağırlatabilmek, ağız tatlılığı, ağlatan gülmez, ağlı tayfçeker, ahır aktarması, ahlak zabıtası, ahmak yaşartan, ahur aktarması, ...

13 harfli

2-aminoetanol, A provitamini, abaza tahtası, acılık tayini, açık tamdeyim, açıklatabilme, açıktan açığa, açıktan almak, açıktan atama, açıktan satış, açıktan tayin, adını taşımak, aditus orbita, adlı ortaklık, adli tabiplik, ağaca tapınma, ağaç kabartan, ağır hastalık, ağır metaller, ağırlatabilme, ahenk tahtası, ...

12 harfli

1,3-bütadien, abartabilmek, acem şeytanı, açık aktarım, açık anahtar, açık kestane, açıktan alış, açılır tavan, açkı tahtası, ad tamlaması, adı batasıca, adi ortaklık, adres kitabı, Afgan tazısı, Afşartarakçı, Aglyphodonta, ağ mantarlar, ağaç mantarı, ağartabilmek, ağız tadıyla, ağlatabilmek, ...

11 harfli

? (pi)taban, abartabilme, Abdülfettah, Abdüssettar, acal astarı, acele posta, acıtabilmek, açık tanıma, ada tavşanı, adam taşıma, adli zabıta, agenitalizm, ağ taşıması, ağaç cıvata, Ağaçta olma, ağartabilme, ağduma taşı, ağı taşıyan, ağır vasıta, ağız talaşı, ağıztahtası, ...

10 harfli

A vitamini, Acarmantaş, accidental, acetabulum, acı mantar, acıtabilme, Acoelomata, açık taşıt, adaptasyon, adı batası, adli tabip, adli tatil, aerotaksis, Afganistan, afra tafra, afur tafur, ağır hasta, ağır ortam, ağır taban, ağırtartaç, ağız tavrı, ...

9 harfli

2x2 tablo, abaytaran, Ac tavuğu, Acaristan, acem tası, acı tatlı, aç tağsır, ad ortağı, ad tabanı, ad tahmak, ad takmak, adamantan, adın bata, aerotaksi, Aggregata, ağ mantar, ağ tabaka, ağ takımı, ağaç tacı, Ağarantan, ağız tadı, ...

8 harfli

A takımı, a-hatası, Abdalata, abtaslık, accıktan, aç tasır, açcıktan, açıortay, Admitans, adrektal, ağ tayfı, ağ yatak, ağır tav, ağsuğata, ağtabaka, ahenktar, Ahmetağa, ahtarmak, ajitatör, ak tahta, ak tavuk, ...

7 harfli

abratan, acartav, acertav, acıhtan, acıktan, acyotaj, açıktan, agitato, ağartan, ağausta, Ağırtaş, ağyatan, Ahırtaş, ahtacıl, ahtapot, ahtaraç, ahzüita, Akaltan, Akantaş, Akçataş, Akıntan, ...

6 harfli

-lıkta, acanta, Acatay, acıtan, afanta, afital, Afitap, aftaba, aftafa, aftaka, aganta, ahanta, ahsata, Akatay, akışta, akıtaç, aksata, akseta, Aktafa, aktarı, al taş, ...

5 harfli

âdeta, ahtar, Akata, akita, Aktaç, Aktan, aktar, aktaş, Aktay, alata, alıta, Altaç, altağ, Altan, Altaş, Altav, Altay, aluta, amata, Antap, antar, ...

4 harfli

AFTA, ağta, ahta, alta, asta, Ataç, ATAD, atak, atan, atar, ataş, atav, Atay, atta, ayta, bata, beta, bıta, bita, bota, buta, ...

3 harfli

ata, eta, ita, ota, öta, taa, tab, tac, taç, tad, taf, tağ, tah, taj, tak, tal, tam, tan, tao, tap, tar, ...

2 harfli

ta

Kelime Ara