TA ile başlayan kelimeler

TA ile başlayan veya başında TA olan kelimeler 5492 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TA ile başlayan kelimeler

25 harfli

tabansuyu düzeyi eğrileri, tadı kaçmak (veya gitmek), tahmincilerin özellikleri, takımerkinin demir yasası, takla kılmak, (tak urmak), tam kerteli karesel biçim, tam koşullu ardıl dağılım, tam transandant fonksiyon, tam yağlı yemlik süt tozu, Tamm-Horsfallmukoproteini, tanımlayıcı istatistikler, tanımlayıcılık kat sayısı, tanımlık veya tanım edatı, tarifelerin gönenç etkisi, tarifelerin koruma etkisi, tarifelerin üretim etkisi, tarih atmak (veya koymak), tarihsel sıralama yöntemi, taşı sıksa suyunu çıkarır, taşın altına elini koymak, taşınabilir kukla sahnesi, ...

24 harfli

taban aşındırma maliyeti, taban düzeyi değişmeleri, taban tabana zıt (olmak), tahmin edilmiş kısmi ACF, tahmini sıkıştırma oranı, tahminin standart hatası, takke düştü, kel göründü, talep eğrisinin değişimi, talihin kucağına atılmak, tam bilgi ML tahmincisi, tam fonksiyonlar sistemi, tamdurumda varolan birey, tanecili ak yuvar yitimi, taraksal-parmaksal tepki, tarımsal toplululaştırma, tarımsal yerleşim kuramı, tarife dışı kısıtlamalar, tarifelerin gelir etkisi, tarifelerin refah etkisi, taş atıp kolu yorulmamak, taşı toprağı altın olmak, ...

23 harfli

taahhüt edilmiş sermaye, taahhüt sorunu hipotezi, tabanca tipi yağ yakıcı, tahta geçiş artırımları, tahtası mıh galdurmamak, takınaklı zorunlu tepki, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talep çekişli enflasyon, talep eğrisinin kayması, tam belirlenmemiş süreç, tam doğrusal bağımlılık, tam gelmek (veya olmak), tam maliyet fiyatlaması, tampon stoklar programı, tane büyüklüğü dağılımı, tane sınırı birikintisi, tanı analitik fonksiyon, tanımlı renksiz ışıklar, Tanzimat Yüksek Meclisi, tapu kütüğünde belirtim, ...

22 harfli

tabansal bürgeç kesimi, Tachybaptus ruficollis, Tachyglossus aculentis, tahta işleri çizelgesi, takırdayan kuyrukkakan, talep itişli enflasyon, tam aracılık yüklenimi, tam bilgi yöntembilimi, tam işlendirme dengesi, tam nitelikli alan adı, tam rasyonel fonksiyon, tam tamamlayıcı mallar, tamamlayıcı baz dizisi, tamamlayıcı mal istemi, tañ atmak, (dañ atmak), tane konumlu saç çelik, tanıtma yazısı dipliği, tanıtma yazısı kartonu, tarım ürünleri borsası, tarımı özendirme ödülü, tarımsal kooperatifler, ...

21 harfli

taban alanı katsayısı, taban alanı ölçünleri, taban yastığı nekrozu, tadı damağında kalmak, Taenia mediocanellata, tak çevir bağlayıcısı, taksîmi kabil olmayan, Talbot-Plateau yasası, talep fiyat esnekliği, talep gelir esnekliği, tam çoklu doğrusallık, tam olasılıksal süreç, tam özdevinimli alıcı, tam vergi yükümlülüğü, tamamlayıcı DNA, cDNA, Tamandua tetradactyla, tambağımsız önermeler, tamindirgenmiş önerme, tane büyüklüğü sayısı, tane sınırı çatlaması, tane sınırı çökelmesi, ...

20 harfli

Ta Tantal’ın simgesi, tabaka yüksekliği, H, taban dış yan siniri, tabana kuvvet kaçmak, tabanla top durdurma, tabansal kızıl damar, tabrımak, (taprımak), tadına doyum olmamak, tadını tuzunu bulmak, Taenia taeniaeformis, tahakkuk etmiş gelir, tahakkuk etmiş gider, tahakkuk etmiş vergi, tahıl damıtma mayası, tahtalıköyü boylamak, takas tukas geçinmek, takım değiştirme ayı, talamus coşku kuramı, tam çift yönlü işlem, tam ortogonal sistem, tam rekabet piyasası, ...

19 harfli

taahhüt etme ücreti, taahhütlü pazarlama, taban iç yan siniri, taban yaşama düzeyi, tabana kayar vermek, tabancaya davranmak, tabanları kaldırmak, Tabanus ditaeniatus, tablayla deriştirme, tadım cisimcikleri, Taenia crassicollis, Taenia echinococcus, tahakkuk etmiş faiz, tahammül edilmeslik, tahmin edilmiş PACF, tahta geçiş bahşişi, tahta geçiş çıkması, takım nitelik ödülü, takma saç yapımcısı, takoz ısıtma fırını, taksitlendirebilmek, ...

18 harfli

tabakalı örnekleme, taban çakıl kayacı, taban suyu toprağı, tabanları patlamak, tabanları yağlamak, tadak madak gelmek, Tadorna ferruginea, Taenia cucurbitina, tahakkuk eden faiz, tahkikat komisyonu, tahlilden geçirmek, tahmin edilmiş ACF, Tahtakale piyasası, takatsizlik duymak, takım ikramiyeleri, takınaklı davranış, takipsizlik kararı, takipteki krediler, takla (yuvarlanma), takla içinde takla, taklitli yükselteç, ...

17 harfli

taban bildirmelik, taban suyu düzeyi, tabanı genişlemek, Tabanus fasciatus, tabula ossis iski, tacizlik getirmek, tadak duyusuzluğu, Tadarida teniotis, tadından yenmemek, Taenia antarctica, Taenia balaniceps, Taenia brachysoma, Taenia crassiceps, Taenia hydatigena, Taenia philippina, Taenia pisiformis, tahakkuk ettirmek, tahıllı üretkicil, tahlisiye sandalı, tahmin fonksiyonu, tahmin yordamları, ...

16 harfli

ta`kîb, ta`kîbât, taahhütlü mektup, tabak salyangozu, tabakhanetahtası, taban buzul taşı, taban ışıtaçları, taban vektörleri, tabansal çıkıntı, tabansal ön kıyı, tabansuyu düzeyi, tabansuyu yüzeyi, tabiat bilimleri, Tablamsı (çiçek), tabula ossis işi, taç giyme töreni, taççını çıkarmak, tadımcıl (sinir), tadında bırakmak, Taenia elliptica, Taenia marginata, Taenia multiceps, ...

15 harfli

tabağa tutulmak, tabak hokkabazı, taban berkitmek, taban kabarması, taban kaldırmak, taban yöneyleri, tabanaltı motor, Tabanus atratus, Tabanus bovinus, tabındırıklamak, tabiatüstücülük, tabii tohumlama, tacizlik vermek, taçlı bağırtlak, tadalma organı, tadını çıkarmak, tadını kaçırmak, Tadorna tadorna, Taenia africana, Taenia bremneri, Taenia saginata, ...

14 harfli

taahhüt ücreti, tabak döndürme, tabak sıyırmak, taban götürmek, taban ölçünler, taban seviyesi, tabanca boyası, tabanca cilası, tabanca çalmak, tabanca macunu, tabanca vurmak, tabandan bağlı, Tabanus gratus, tabasbus etmek, tabiat bilgisi, tabiileştirmek, tabiiyetsizlik, Tachyglossidae, tacizlik etmek, tadak bozulumu, tadilat yapmak, ...

13 harfli

taaccüp etmek, taaffün etmek, taahhüt etmek, taalluk etmek, taammüm etmek, taannüt etmek, taarruz etmek, taayyün etmek, Tabaklı burgu, taban açıları, taban basıncı, taban çevresi, taban çizgisi, taban desteği, taban doğrusu, taban fırçası, taban karşısı, Taban tablası, taban tahtası, taban üstünde, taban yazmacı, ...

12 harfli

ta`dîl etmek, ta`limâtnâme, tabah pazarı, tabakalanmak, tabakayanışı, taban (ayak), taban adresi, taban çalmak, taban çukuru, taban damarı, taban döşeği, taban düzeyi, taban fiyatı, taban halısı, taban harita, taban kakmak, taban kirişi, taban koymak, taban kömürü, taban lağımı, taban lapası, ...

11 harfli

taahhütname, tabahpazarı, tabak kâğıt, tabakalamak, tabakalanma, tabaklanmak, tabakpazarı, taban alanı, taban basma, taban etmek, taban eziği, taban fiyat, tabana atım, tabanastarı, tabanidozis, tabaninciri, tabanlanmak, tabansallık, tabansızlık, Tabanyaprak, tabelacılık, ...

10 harfli

ta kendisi, taam etmek, taba rengi, tabak gibi, tabakalama, tabakayağı, tabakçılık, tabaklamak, tabaklanma, taballamak, taban duru, taban eder, taban hali, taban katı, taban suyu, taban yolu, taban yüzü, taban-altı, tabanağacı, tabanbàsar, tabanı pek, ...

9 harfli

ta` lîmât, taahhütlü, taallukat, taammüden, tabakasız, tabakhane, tabaklama, Tabanbükü, Tabanidae, tabansıra, tabansuyu, tabanyolu, tabastıra, tabelasız, tabiatsız, tabirname, tablahanı, tablatığı, tablature, tabukladı, tabulaşma, ...

8 harfli

ta`mîrât, tabakalı, Tabaklar, tabaklık, tabaksız, tabancıl, Tabanköy, Tabanlar, tabanlık, Tabanözü, tabansal, tabansız, tabant0ı, tabanvay, tabasbus, tabasıra, tabasura, tabbasan, tabelacı, tabelalı, tabetmek, ...

7 harfli

taâ ğal, taaccüp, taaddüd, taaddüt, taaffün, taahhüd, taahhüt, taalluk, taammüm, taammüt, taannüt, taarruz, taassup, taaşşuk, taayyün, taayyüş, tababet, tabakçı, tabaklı, tabanca, tabanid, ...

6 harfli

ta`mîr, ta`yîn, taalti, tabaat, tabağa, tabaka, tabbak, tabela, Tabgaç, tabıkı, tabiat, tabihi, tabiya, tabkur, tablak, tablet, tablik, tabmaz, Tabtık, tabula, tabure, ...

5 harfli

ta ki, ta ta, tabaç, tabah, tabak, tabar, tabaş, tabes, tabıç, tabın, tabır, tabıt, tabii, tabii, tabip, tabir, tabkı, tabla, tablı, tablo, tabun, ...

4 harfli

taal, taam, taan, taar, taat, taba, tabe, tabi, tabl, tabu, tâca, taci, tada, tadı, tafd, tafe, taft, taga, tağa, taha, tahd, ...

3 harfli

taa, tab, tac, taç, tad, taf, tağ, tah, taj, tak, tal, tam, tan, tao, tap, tar, tas, taş, tat, tav, tay, ...

2 harfli

ta

Kelime Ara