ta

ta Far. t¥

zf. (ta:)


ta

Doğrulama, gerçekleme, kuvvetlendirme için : Ta, öyle güzel ki!


ta

1.bk.tağ (II)-2. 2.İç giysisi dolabı.


ta

İşte


ta

Tâ.


ta

Dahi


ta

Ta!.


ta

Ta. tâ, te, tê


ta (I)

Vaktâki.


ta (II)

Tıpkı.


Küçük pencere ya da tavan penceresi.


1. Daha, şimdi. 2. İşte.


Daha


Ta

kim. Tantal elementinin simgesi.


ta, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', şeklindedir.
ta kelimesinin tersten yazılışı at diziliminde gösterilir.