tanışık eylemek

tanışık eylemek

bk. danışık etmek.


tanışık eylemek için benzer kelimeler


tanışık eylemek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
tanışık eylemek kelimesinin tersten yazılışı kemelye kışınat diziliminde gösterilir.