açık ağız aç kalmaz

açık ağız aç kalmaz

“isteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kimse, onları önünde sonunda elde eder” anlamında kullanılan bir söz.


açık ağız aç kalmaz için benzer kelimeler


açık ağız aç kalmaz, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'a', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
açık ağız aç kalmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlak ça zığa kıça diziliminde gösterilir.