açık ağıl

açık ağıl

a. Koyunların ve keçilerin barındırıldıkları üstü açık, etrafı taş duvar veya çitlerle çevrili basit barınak.


açık ağıl için benzer kelimeler


açık ağıl, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', şeklindedir.
açık ağıl kelimesinin tersten yazılışı lığa kıça diziliminde gösterilir.