ağıl keneleri

ağıl keneleri İng. soft ticks

Ev, ahır, ağıl, kümes gibi, insanlarla hayvanların barındığı yapılara yerleşen ve üstten bakılınca ağız parçaları görülmeyen, yumuşak vücutlu keneler familyası; kış keneleri.


ağıl keneleri için benzer kelimeler


ağıl keneleri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'e', 'n', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ağıl keneleri kelimesinin tersten yazılışı irelenek lığa diziliminde gösterilir.