ağıl

ağıl

a. 1. Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer: “Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum.” -S. F. Abasıyanık. 2. Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, hale. 3. sin. ve TV Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.


ağıl Fr. Auréole
ağıl

< ET agıl: ağıl || ağış bağlamak: sürüyü yatırmak


ağıl İng. halo, halation

Sinema/TV. 1. Duyarkatın üzerine gelen ışığın tabana çarpıp yansıyarak aynı duyarkatı ikinci kez etkilemesinden doğan ve görüntülerdeki çok ışıklı nesneleri çevreleyen ışıklı teker. 2. Fosforlu özdeklerin bulunduğu bazı alıcı ışıtaçlarından dolayı televizyon görüntülerinde ortaya çıkan aynı durum.


ağıl İng. sheep fold

Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması bulunan geliştirilmiş yapılar, hlk. koyun pisliği, koyun yatağı.


ağıl, (ay ağılı, ay ve gün ağılı, göneş ağılı)

Ayın ve güneşin çevresinde bazen görülen beyaz halka, hâle.


ağıl için benzer kelimeler


ağıl, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'l', şeklindedir.
ağıl kelimesinin tersten yazılışı lığa diziliminde gösterilir.