ağıl etkisi

ağıl etkisi İng. halo effect

TV. Filmdeki ağıla benzer durumu televizyon görüntüsünde oluşturan elektriksel etki.


ağıl etkisi için benzer kelimeler


ağıl etkisi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ağıl etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte lığa diziliminde gösterilir.