ayak dolamak, (ayak tolamak)

ayak dolamak, (ayak tolamak)

iftira ederek fena duruma düşürmek.


ayak dolamak, (ayak tolamak) için benzer kelimeler


ayak dolamak, (ayak tolamak), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'o', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ayak dolamak, (ayak tolamak) kelimesinin tersten yazılışı )kamalot kaya( ,kamalod kaya diziliminde gösterilir.