dolah dolamak

dolah dolamak

Dolak dolamak (Erzincan Merkez)


dolah dolamak için benzer kelimeler


dolah dolamak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'h', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dolah dolamak kelimesinin tersten yazılışı kamalod halod diziliminde gösterilir.