açık değer

açık değer İng. explicit value

Açıklanmaları kolayca yapılabilen halkbilim ürün ve olaylarının taşıdığı belirleyici nitelik, bk. değer. krş. toplumsal değer, törensel değer, kapalı değer.


açık değer için benzer kelimeler


açık değer, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
açık değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kıça diziliminde gösterilir.