açık dikdörtgen

açık dikdörtgen İng. open rectangle

Düzlemde açık kutu.


açık dikdörtgen için benzer kelimeler


açık dikdörtgen, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 'k', 'd', 'ö', 'r', 't', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
açık dikdörtgen kelimesinin tersten yazılışı negtrödkid kıça diziliminde gösterilir.