açık durum

açık durum

a. sp. Güreşte vücudun dizler bükülü, ayaklar açık, dirsekler gövdeye yakın, kollar yarı gergin olarak aldığı durum.


açık durum için benzer kelimeler


açık durum, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
açık durum kelimesinin tersten yazılışı murud kıça diziliminde gösterilir.