açık hava tiyatrosu

açık hava tiyatrosu

a. tiy. Yazın veya iklimi elverişli yerlerde geceleri çalışan, üstü açık, yanları kapalı tiyatro.


açık hava tiyatrosu İng. Open air theater

Yaz aylarında ya da iklimi uygun yerlerde, açık havada oyunlar oynanan tiyatro yerleri.


açık hava tiyatrosu için benzer kelimeler


açık hava tiyatrosu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'h', 'a', 'v', 'a', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
açık hava tiyatrosu kelimesinin tersten yazılışı usortayit avah kıça diziliminde gösterilir.