açık kart

açık kart

a. Açık çek.


açık kart için benzer kelimeler


açık kart, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 't', şeklindedir.
açık kart kelimesinin tersten yazılışı trak kıça diziliminde gösterilir.