açık kırmızı

açık kırmızı

a. 1. Kırmızının bir veya birkaç ton açığı. 2. sf. Bu renkte olan.


açık kırmızı için benzer kelimeler


açık kırmızı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
açık kırmızı kelimesinin tersten yazılışı ızımrık kıça diziliminde gösterilir.