açık kredi

açık kredi

a. tic. Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para.


açık kredi

1. bk. karşılıksız kredi 2. (open credit) Cari hesaplarda bankaların düzenli gelirine, aylık maaşına, ücretine, tasarruf hesabı, taşınmaz malları vb. gibi servetine bağlı olarak müşterilerine açtığı otomatik kredi.


açık kredi için benzer kelimeler


açık kredi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', şeklindedir.
açık kredi kelimesinin tersten yazılışı iderk kıça diziliminde gösterilir.